Tu jest miejsce na Twoja reklamę! Szczegóły współpracy...

Regulamin Redakcji IT w Krakowie

1a. Współpracujący autor bloga umieszcza na stronie głównej swojego bloga  znak “Autor IT w Krakowie” (załączony poniżej) wraz z linkiem do it.wkrakowie.org

Autor it.wkrakowie.org

1b. Autor nie mający bloga umieszcza znak na swojej stronie domowej jeśli ją ma, a wpisy umieszcza korzystając z edytora, który jest dostępny po założeniu konta w wortalu it.wkrakowie.org

2. Profil autora wraz ze zdjęciem i linkiem zostaje dodany do panelu Redakcja, dostępnego na portalu.

3. We wpisach na ITwK obowiązują ogólnie przyjęte kanony dobrego zachowania, oraz zakres tematyczny związany z IT.

4. Autor pamiętając że jego wpisy automatycznie pojawiają się na IT w Krakowie, zobowiązuje się że będzie odpowiednio dbał o jakość.

5. Autorzy biorą czynny i regularny udział w pracach redakcji, wybierając zakres tematyczny pomocy stosowny do ich umiejętności. Te prace to: - “cenzura”: dbanie o jakość niusów, akceptacja, usuwanie - wspólne ustalanie i wdrażanie reguł współpracy - prace techniczne na portalu - prace graficzne na portalu - regularne spotkania - robocze oraz dyskusyjne

6. Autor obniżający poziom portalu, działający na szkodę projektu lub nie stosujący się do reguł zostaje usunięty z redakcji.

7. Autorzy mogą, ale nie muszą uczestniczyć w innych projektach IT w Krakowie

8. Redakcja korzysta z budżetu imprezowego określonego przez sponsorów.

9. Zespół IT w Krakowie zastrzega że obecne reguły są tymczasowe. W przyszłości może zostać wypracowany precyzyjniejszy regulamin uczestnictwa w redakcji. W przypadku nadmiaru informacji na portalu, promowani będą autorzy wkładający najwięcej wysiłku oraz dostarczające wysokiej jakości materiał.

10. W sprawach spornych nie dających się nijak załatwić polubownie, ostateczną instancją jest komitet dyscyplinarny złożony z trzech najdłużej działających aktywnych członków redakcji.

Wydarzenia

    Brak wydarzen.

O Nas

Inicjatywa "IT w Krakowie" jest niedochodową i apolityczną organizacją pozarządową. Nasz cel to integracja, promowanie oraz rozwój społeczności informatycznej w Krakowie i regionie.
czytaj więcej

Archiwum